All Assamese Film name list with director name

All Assamese Film name বা সকলো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নামসমূহ অসমীয়া ফিল্মৰ পৰিচালকৰ নামৰ (assamese film director) সৈতে উল্লেখ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।   পুৰণি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নামসমূহ (old assamese film name or assamese old film name) আৰু লগতে নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ (assamese film new) নামসমূহ (assamese movie name) ক্ৰমান্বয়ে চনসমূহৰ সৈতে উল্লেখ কৰা হৈছে। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নামসমূহৰ মাজত (assamese film movie) যদিহে কোনো চিনেমাৰ নাম (assamese film new) নতুন বা পুৰণি বাদ পৰিছে বা ভুলকৈ লিপিবদ্ধ হৈছে তেন্তে আমাক তলৰ comment অংশত গৈ আঙুলিয়াই দিয়ে যেন। এই লেখাটো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে আপডেট কৰা হব তেনে ক্ষেত্ৰত নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নামসমূহ লিপিবদ্ধ কৰা হব।

Assamese film name
Assamese Film name

জয়মতী (১৯৩৫) পৰিচালক – জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা (First Assamese film name)  Watch/Download

ইন্দ্ৰমালতী (১৯৩৯) পৰিচালক – জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা Watch/Download

মনোমতি (১৯৪১) পৰিচালক: ৰোহিনী কুমাৰ বৰুৱা Watch/Download

ৰূপহী (১৯৪৪) পৰিচালক: পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা Watch/Download

বদন বৰফুকন (১৯৪৭) পৰিচালক:কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী Watch/Download

চিৰাজ (১৯৪৮) পৰিচালক: ফণী শৰ্মা Watch/Download

পাৰ ঘাট (১৯৪৯) পৰিচালক: প্ৰবীণ ফুকন Watch/Download

বিপ্লৱী ( ১৯৫০ ) পৰিচালক:অসিত সেন Watch/Download

ৰুণুমী (১৯৫২) পৰিচালক: সুৰেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী Watch/Download

সতী বেউলা (১৯৫৪) পৰিচালক: সুনীল গাংগুলী Watch/Download

নিমিলা অংক (১৯৫৫) পৰিচালক: লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী Watch/Download

পিয়লী ফুকন (১৯৫৫) পৰিচালক: ফণী শৰ্মা Watch/Download

সৰাপাত (১৯৫৬) পৰিচালক: আনোৱাৰ হুছেইন Watch/Download

স্মৃতিৰ পৰশ (১৯৫৬) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

লখিমী (১৯৫৬) পৰিচালক: ভবেন দাস Watch/Download

এৰা বাটৰ সুৰ (১৯৫৬) পৰিচালক: ড° ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

মাক আৰু মৰম (১৯৫৭) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

ধুমুহা (১৯৫৭) পৰিচালক: ফণী শৰ্মা Watch/Download

ৰঙা পুলিচ(১৯৫৮) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

নতুন পৃথিৱী (১৯৫৮) পৰিচালক: আনোৱাৰ হুছেইন Watch/Download

ভক্ত প্ৰহ্লাদ (১৯৫৮) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

কেঁচা সোণ (১৯৫৯) পৰিচালক: ফণী শৰ্মা Watch/Download

চাকনৈয়া (১৯৫৯) পৰিচালক: শৈল বৰুৱা Watch/Download

পূবেৰুণ (১৯৫৯)  পৰিচালক: প্ৰভাত মুখাৰ্জী Watch/Download

পুৱতি নিশাৰ সপোন (১৯৫৯)পৰিচালক: ফণী শৰ্মা Watch/Download

আমাৰ ঘৰ (১৯৫৯)পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

শকুন্তলা (১৯৬১) পৰিচালক: ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

লাচিত বৰফুকন (১৯৬১) পৰিচালক: লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী, প্ৰবীন ফুকন Watch/Download

নৰকাসুৰ (১৯৬২)   পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

ইটো সিটো বহুতো (১৯৬৩) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰুৱা Watch/Download

মাটিৰ স্বৰ্গ (১৯৬৩) পৰিচালক: অনিল চৌধুৰী Watch/Download

তেজীমলা (১৯৬৩) পৰিচালক: আনোৱাৰ হুছেইন Watch/Download

মণিৰাম দেৱান (১৯৬৪) পৰিচালক: সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী Watch/Download

প্ৰতিধ্বনি (১৯৬৪) পৰিচালক: ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

লটিঘটি (১৯৬৬) পৰিচালক:  ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

মৰম তৃষ্ণা (১৯৬৮) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

সংগ্ৰাম (১৯৬৮) পৰিচালক: অমৰ পাঠক Watch/Download

ভাগ্য (১৯৬৮) পৰিচালক: এ. চালাম Watch/Download

চিকমিক বিজুলী (১৯৬৯)  পৰিচালক: ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

ডক্তৰ বেজবৰুৱা (১৯৬৯) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰুৱা Watch/Download

অপৰাজেয় (১৯৭০) পৰিচালক: ফণী তালুকদাৰ, অতুল বৰদলৈ, মুনিন বায়ন, গৌৰী বৰ্মণ Watch/Download

বৰুৱাৰ সংসাৰ (১৯৭০)  পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

মুকুতা (১৯৭০) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰুৱা Watch/Download

মানৱ আৰু দানৱ (১৯৭১) পৰিচালক: ইন্দুকল্প হাজৰিকা Watch/Download

অৰণ্য (১৯৭১)  পৰিচালক: সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ Watch/Download

শেষ বিচাৰ (১৯৭১) পৰিচালক: দেৱ কুমাৰ বসু Watch/Download

যোগ বিয়োগ(১৯৭১) পৰিচালক: দ্বিবন বৰুৱা Watch/Download

ললিতা (১৯৭২) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰুৱা Watch/Download

ওপজা সোণৰ মাটি (১৯৭২) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰুৱা Watch/Download

মৰীচিকা (১৯৭২) পৰিচালক: অমূল্য মান্না Watch/Download

হৃদয়ৰ প্ৰয়োজন (১৯৭২) পৰিচালক:গৌৰী বৰ্মণ Watch/Download

বিভ্ৰাট (১৯৭২) পৰিচালক: ফণী তালুকদাৰ Watch/Download

ভাইটি (১৯৭২)  পৰিচালক:কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী Watch/Download

উপগ্ৰহ (১৯৭২) পৰিচালক:ভবেন দাস Watch/Download

মমতা (১৯৭৩) পৰিচালক: নলিন দুৱৰা Watch/Download

ৰশ্মিৰেখা (১৯৭৩) পৰিচালক: প্ৰফুল্ল বৰুৱা Watch/Download

সোণতৰা(১৯৭৩) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

উত্তৰণ (১৯৭৩) পৰিচালক: মনোৰঞ্জন শুৰ Watch/Download

অভিযান (১৯৭৩) পৰিচালক: সুজিত সিংহ Watch/Download

অনুতাপ (১৯৭৩) পৰিচালক: অতুল বৰদলৈ Watch/Download

গণেশ (১৯৭৩) পৰিচালক: এ. কে. ফিল্মচ্ Watch/Download

বনৰীয়া ফুল (১৯৭৩) পৰিচালক: অতুল বৰদলৈ Watch/Download

বৃষ্টি (১৯৭৪ ) পৰিচালক: দেউতি বৰুৱা Watch/Download

পৰিণাম (১৯৭৪) পৰিচালক: প্ৰবীন বৰা Watch/Download

সন্তান(১৯৭৪) পৰিচালক: অমৰ পাঠক Watch/Download

চামেলি মেমচাব (১৯৭৫) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

তৰামাই (১৯৭৫) পৰিচালক: দ্বিবন বৰুৱা Watch/Download

ৰতনলাল (১৯৭৫) পৰিচালক: নলীন দুৱৰা Watch/Download

খোজ (১৯৭৫) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

কাঁচঘৰ (১৯৭৫) পৰিচালক: বিজয় চৌধুৰী, পীযুষ কান্তি ৰয় Watch/Download

পুতলা ঘৰ (১৯৭৬) পৰিচালক: সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ন দেৱ Watch/Download

পলাশৰ ৰং (১৯৭৬) পৰিচালক: জীৱন বৰা Watch/Download

প্ৰাণ গঙ্গা (১৯৭৬) পৰিচালক: ৰবীন চেতিয়া Watch/Download

আদালত (১৯৭৬) পৰিচালক: দিলীপ ডেকা Watch/Download

গঙা চিলনীৰ পাখি (১৯৭৬) পৰিচালক: পদুম বৰুৱা Watch/Download

বনহংস (১৯৭৭ ) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

ধৰ্মকাই (১৯৭৭ ) পৰিচালক: ভবেন দাস Watch/Download

নতুন আশা (১৯৭৭ ) পৰিচালক: প্ৰবিৰ মিত্ৰ Watch/Download

পাপ আৰু প্ৰায়শ্চিত্ত (১৯৭৭ ) পৰিচালক: আনোৱাৰ হুছেইন Watch/Download

সন্ধ্যাৰাগ (১৯৭৭) পৰিচালক: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া Watch/Download

সোণমা (১৯৭৭ ) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

ফাগুনী (১৯৭৮) পৰিচালক: শিৱ প্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

নিয়তি (১৯৭৮) পৰিচালক: ইন্দুকল্প হাজৰিকা Watch/Download

বনজুই (১৯৭৮) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

কল্লোল (১৯৭৮) পৰিচালক: অতুল বৰদলৈ Watch/Download

মৰম (১৯৭৮) পৰিচালক: দ্বিবন বৰুৱা Watch/Download

মৰমী (১৯৭৮) পৰিচালক: দীজেন্দ্ৰ নাৰায়ন দেৱ Watch/Download

মন প্ৰজাপতি (১৯৭৯ ) পৰিচালক: ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

মেঘ (১৯৭৯ ) পৰিচালক: অতুল বৰদলৈ Watch/Download

মেঘমুক্তি (১৯৭৯ ) পৰিচালক: বন্ধু (অনিল চৌধুৰী, গিৰীশ চৌধুৰী, বিনু বৰ্দ্ধন, শ্যামল মুখার্জী) Watch/Download

নিশাৰ চকুলো (১৯৭৯ ) পৰিচালক: দেৱ কুমাৰ বসু Watch/Download

শ্ৰীমতী মহিমাময়ী (১৯৭৯ ) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

সোণৰ হৰিণ(১৯৭৯ ) পৰিচালক: সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ন দেৱ Watch/Download

আশ্ৰয় (১৯৭৯ ) পৰিচালক: দুলাল ৰয় Watch/Download

বিশেষ এৰাতি (১৯৭৯ ) পৰিচালক: উপেন কাকতি Watch/Download

দূৰণিৰ ৰং (১৯৭৯ ) পৰিচালক: জনছ মহলীয়া Watch/Download

ৰাংঢালী (১৯৭৯ ) পৰিচালক: দিজেন্দ্ৰ নাৰায়ন দেৱ Watch/Download

অকণ (১৯৮০) পৰিচালক: গৌৰী বৰ্মন Watch/Download

মইনাজান (১৯৮০) পৰিচালক: দেৱ কুমাৰ বসু Watch/Download

উপপথ  (১৯৮০) পৰিচালক: হেমন্ত দত্ত Watch/Download

আজলী নবৌ (১৯৮০) পৰিচালক:  নিপ বৰুৱা Watch/Download

ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ (১৯৮০) পৰিচালক:  দ্বিবন বৰুৱা Watch/Download

পোনাকণ(১৯৮১) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

উত্তৰশূন্য  (১৯৮১) পৰিচালক: দ্বিবন বৰুৱা Watch/Download

অনিৰ্বাণ (১৯৮১) পৰিচালক: ড. ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া Watch/Download

মানসী (১৯৮১) পৰিচালক: বলাই সেন Watch/Download

ৰজনী গন্ধা (১৯৮১) পৰিচালক: প্ৰফুল্ল কুমাৰ বৰুৱা Watch/Download

কাজিৰঙাৰ কাহিনী (১৯৮২) পৰিচালক: সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ Watch/Download

সাদৰী  (১৯৮২) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

বোৱাৰী (১৯৮২) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

অপৰূপা   (১৯৮২) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

ৰাজা   (১৯৮২) পৰিচালক: সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ন দেৱ Watch/Download

ঘৰ সংসাৰ(১৯৮৩) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

আলোকৰ আহ্বান (১৯৮৩) পৰিচালক: চাৰুকমল হাজৰিকা Watch/Download

শ্ৰী শ্ৰী মা কামাখ্যা(১৯৮৩) পৰিচালক: আনোৱাৰ হুছেইন Watch/Download

ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী (১৯৮৩) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

সেন্দূৰ (১৯৮৪ ) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

সোণ মইনা  (১৯৮৪ ) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

নয়নমণি (১৯৮৪ ) পৰিচালক: সুপ্ৰভা দেৱী Watch/Download

দেৱী  (১৯৮৪ ) পৰিচালক: শম্ভু গুপ্তা Watch/Download

শকুন্তলা আৰু শংকৰ জোছেফ আলী (১৯৮৪ ) পৰিচালক:  নিপ বৰুৱা Watch/Download

জীৱন সুৰভি (১৯৮৪ ) পৰিচালক: নৰেশ কুমাৰ Watch/Download

মানস কন্যা (১৯৮৫) পৰিচালক: ফণী তালুকদাৰ Watch/Download

অংগীকাৰ (১৯৮৫) পৰিচালক: প্ৰবীণ বৰাড॰ ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

অগ্নিস্নান (১৯৮৫) পৰিচালক: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া Watch/Download

মন মন্দিৰ (১৯৮৫) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

ব’হাগৰ দুপৰীয়া (১৯৮৫) পৰিচালক: জন্ছ মহলীয়া Watch/Download

সৰবজান  (১৯৮৫) পৰিচালক: হীৰেন চৌধুৰী Watch/Download

যুগে যুগে সংগ্ৰাম(১৯৮৬) পৰিচালক: গৌৰী বৰ্মন Watch/Download

এই দেশ মোৰ দেশ (১৯৮৬) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

ময়ূৰী (১৯৮৬) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

আলায়াৰণ (বড়ো ভাষাত)(১৯৮৬) পৰিচালক: জাংদাও বডোচা Watch/Download

পাপৰি  (১৯৮৬) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

বান  (১৯৮৬) পৰিচালক: চাৰুকমল হাজৰিকা Watch/Download

মধুচন্দা (১৯৮৬) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

সংকল্প  (১৯৮৬) পৰিচালক: হেম বৰা Watch/Download

দীপজ্যোতি (১৯৮৬) পৰিচালক: প্ৰদ্যুৎ বসুৰমেন বৰুৱা Watch/Download

নিজৰা (১৯৮৬) পৰিচালক:  অমৰেন্দ্ৰ বৰদলৈ Watch/Download

আৰতি (১৯৮৬) পৰিচালক: অসীম দাস Watch/Download

মা (১৯৮৬) পৰিচালক: ভবেন দাস Watch/Download

এণ্টনী মোৰ নাম (১৯৮৬) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায় (১৯৮৭) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

প্ৰতিদান (১৯৮৭) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

জেতুকী (১৯৮৭) পৰিচালক: চন্দ্ৰ তালুকদাৰ Watch/Download

জিউনি সিমাং (বড়ো ভাষাৰ ছবি)  (১৯৮৭) পৰিচালক: অমৰ হাজৰিকা Watch/Download

প্ৰতিমা (১৯৮৭) পৰিচালক: নিপন গোস্বামী, মুনিন বৰুৱা Watch/Download

প্ৰতিশোধ  (১৯৮৭) পৰিচালক: অমিত মৈত্ৰ Watch/Download

প্ৰথম ৰাগিনী (১৯৮৭) পৰিচালক: ধীৰু ভূঞা Watch/Download

সূত্ৰপাত (১৯৮৭) পৰিচালক: মৃদুল গুপ্তা Watch/Download

অ’ চেনাই (১৯৮৭) পৰিচালক: মুকুল দত্ত Watch/Download

পিতা-পুত্ৰ (১৯৮৮) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

আই মোৰ জনমে জনমে  (১৯৮৮) পৰিচালক: নিপ বৰুৱা Watch/Download

ছিৰাজ (১৯৮৮) পৰিচালক: ড॰ ভূপেন হাজৰিকা Watch/Download

অজলা ককাই(১৯৮৯) পৰিচালক: দ্বিবন বৰুৱা Watch/Download

কোলাহল (১৯৮৯) পৰিচালক: ড. ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া Watch/Download

বৰদৈচিলা  (১৯৮৯) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

ভাই-ভাই (১৯৮৯) পৰিচালক: বিজু ফুকন Watch/Download

শেৱালি  (১৯৮৯) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

কনকলতা  (১৯৮৯) পৰিচালক: কুন্তলা ডেকা Watch/Download

উত্তৰকাল(১৯৯০) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

গ্ৰহণ (১৯৯০) পৰিচালক: অতুল বৰদলৈ Watch/Download

যুঁজ(১৯৯০) পৰিচালক: হেমেন দাস Watch/Download

বনানি(১৯৯০) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

ধ্ৰুৱতৰা  (১৯৯০) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

অভিমান (১৯৯০) পৰিচালক: মৃদুল গুপ্তা Watch/Download

পাহাৰী কন্যা (১৯৯০) পৰিচালক: মুনীন বৰুৱা Watch/Download

তথাপিও নদী(১৯৯০) পৰিচালক: হেমন্ত দাস Watch/Download

ৰঙা নদী (১৯৯০) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰা Watch/Download

ৱশ্ব’বিপো (কাৰ্বি ভাষাত)(১৯৯০) পৰিচালক:  গৌতম বৰা Watch/Download

যখিনী (১৯৯১ ) পৰিচালক: ভূপেন উজীৰ Watch/Download

প্ৰেম জনমে জনমে (১৯৯১ ) পৰিচালক: যাদৱ চন্দ্ৰ দাস Watch/Download

সূৰ্য্য তেজৰ অন্য নাম (১৯৯১ ) পৰিচালক: দিনেশ গগৈ Watch/Download

ফিৰিঙতি (১৯৯১ ) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

সাৰথি(১৯৯২) পৰিচালক: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া Watch/Download

প্ৰভাতী পখীৰ গান (১৯৯২) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

গৰখীয়া (১৯৯২) পৰিচালক: হেমেন দাস Watch/Download

অগ্নি(১৯৯২) পৰিচালক: দীনেশ গগৈ Watch/Download

বংশধৰ(১৯৯২) পৰিচালক: প্ৰফুল্ল বৰা Watch/Download

ৰঙা মদাৰ  (১৯৯২) পৰিচালক: তিমথি হান্সে দাস Watch/Download

ৰেলৰ আলিৰ দুবৰি বন(১৯৯৩) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

আৱৰ্তন (১৯৯৩) পৰিচালক: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া Watch/Download

ৰিক্সাৱালা (১৯৯৩) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

সংঘাত সংঘাত সংঘাত(১৯৯৩) পৰিচালক: দীনেশ গগৈ Watch/Download

শ্ৰীমান মাইমন (১৯৯৩) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰা Watch/Download

প্ৰিয়জন(১৯৯৩) পৰিচালক: ৱাইচ কুৰ্নী বৰা Watch/Download

হলধৰ(১৯৯৩) পৰিচালক: সঞ্জীৱ হাজৰিকা Watch/Download

প্ৰত্যাৱৰ্তন (১৯৯৩) পৰিচালক: ৰঞ্জিত দাস Watch/Download

অবুজ বেদনা (১৯৯৩) পৰিচালক: গুণসিন্ধু হাজৰিকা Watch/Download

অশান্ত প্ৰহৰ (১৯৯৪) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

হৃদয়ৰ আঁৰে আঁৰে (১৯৯৪) পৰিচালক: যাদৱ দাস Watch/Download

মীমাংসা (১৯৯৪) পৰিচালক: সঞ্জীৱ হাজৰিকা Watch/Download

অগ্নিগড় (১৯৯৪) পৰিচালক: চন্দ্ৰ মুদৈ Watch/Download

একত্ৰিশ জুন(১৯৯৪) পৰিচালক: ভাস্কৰ বৰা Watch/Download

আপোনজন (১৯৯৫) পৰিচালক: গৌৰী বৰ্মন Watch/Download

সাগৰলৈ বহু দূৰ (১৯৯৫) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

উৰ্বশী (১৯৯৫) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

আই কিল্ড হিম ছাৰ (১৯৯৫) পৰিচালক: প্ৰদীপ গগৈ Watch/Download

পানী (১৯৯৫) পৰিচালক: প্ৰফুল্ল শইকীয়া Watch/Download

নিশাৰ অৰণ্য (১৯৯৫) পৰিচালক: গণেশ দাস Watch/Download

ইতিহাস(১৯৯৬ ) পৰিচালক: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া Watch/Download

ৰাগ-বিৰাগ (১৯৯৬ ) পৰিচালক: বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী Watch/Download

জলাঞ্জলি (১৯৯৬ ) পৰিচালক: উপেন বৰুৱা Watch/Download

অদাহ্য (১৯৯৬ ) পৰিচালক: সান্ত্বনা বৰদলৈ Watch/Download

হাগ্ৰামায়াও জিনাহাৰি (বড়ো ভাষাত) (১৯৯৬ ) পৰিচালক: জাংদাও বডোচা Watch/Download

অভিশপ্ত প্ৰেম (১৯৯৭) পৰিচালক: মনোজ সেন Watch/Download

সপোন (১৯৯৭) পৰিচালক: ৰাজেন ৰাজখোৱা Watch/Download

সংস্কাৰ  (১৯৯৭) পৰিচালক: ৰঞ্জিত দাস Watch/Download

দেউতাৰ বিয়া (১৯৯৭) পৰিচালক: দীপক ভূঞা Watch/Download

বুধু অৰ্জুন(১৯৯৭) পৰিচালক: পদ্ম কৈৰী Watch/Download

কুশল (১৯৯৮) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

দেৱতা(১৯৯৮) পৰিচালক: দাৰা আহমেদ Watch/Download

মোহমুক্তি (১৯৯৮) পৰিচালক: ধীৰাজ দাস কাশ্যপ Watch/Download

যৌৱনে আমনি কৰে (১৯৯৮) পৰিচালক: অশোক কুমাৰ বিষয়া Watch/Download

বুকুৰ মাজত জ্বলে (১৯৯৯ ) পৰিচালক: অশোক কুমাৰ বিষয়া Watch/Download

মহাৰথী(১৯৯৯ ) পৰিচালক: বাণী দাস Watch/Download

অনল (১৯৯৯ ) পৰিচালক: পৰমানন্দ ৰাজবংশী Watch/Download

বৈভৱ (১৯৯৯ ) পৰিচালক: মঞ্জু বৰা Watch/Download

মৰম নদীৰ গাভৰু ঘাট  (১৯৯৯ ) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

যুগান্তৰৰ তেজাল পুৱা (২০০০) পৰিচালক: জন্ছ মহলীয়া Watch/Download

হিয়া দিয়া নিয়া (২০০০) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

মৎস্যগন্ধা (২০০০) পৰিচালক: সঞ্জীৱ হাজৰিকা Watch/Download

মৃত্যুহীন জীৱন  (২০০০) পৰিচালক: আনোৱাৰ হুছেইন Watch/Download

নিষিদ্ধ নদী (২০০০) পৰিচালক: বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী Watch/Download

তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ  (২০০০) পৰিচালক: জুবিন গাৰ্গ Watch/Download

অহংকাৰ   (২০০০) পৰিচালক: প্ৰদীপ হাজৰিকা Watch/Download

ভূমিপুত্ৰ। (২০০০) পৰিচালক: জয়ন্ত দাস Watch/Download

জোন জ্বলে কপালত (২০০০) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

পখী (২০০০) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

দাগ (২০০১) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

নায়ক (২০০১) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

গৰম বতাহ  (২০০১) পৰিচালক:ব্ৰজেন বৰা Watch/Download

এই মৰম তোমাৰ বাবে (২০০১) পৰিচালক: তৌফিক ৰহমান Watch/Download

কন্যাদান (২০০২) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

আই লাভ ইউ  (২০০২) পৰিচালক:অশোক কুমাৰ বিষয়া Watch/Download

অন্য এক যাত্ৰা (২০০২) পৰিচালক: মঞ্জু বৰা Watch/Download

আছেনে কোনোবা হিয়াত(২০০২) পৰিচালক: বাহাৰুল ইছলাম Watch/Download

শেষ উপহাৰ (২০০২) পৰিচালক: গোপাল বৰঠাকুৰ Watch/Download

সেউজী ধৰণী ধুনীয়া  (২০০২) পৰিচালক: ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য Watch/Download

কইনা মোৰ ধুনীয়া  (২০০২) পৰিচালক: সুমন হৰিপ্ৰিয়া Watch/Download

বিস্ফোৰণ(২০০২) পৰিচালক: কন্দৰ্প শইকীয়া Watch/Download

এই মৰম তোমাৰ বাবে (২০০২) পৰিচালক: তৌফিক ৰহমান Watch/Download

গুণ গুণ গানে গানে (২০০২) পৰিচালক: বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী Watch/Download

মন  (২০০২) পৰিচালক: বাণী দাস Watch/Download

জখম (২০০২) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

জীৱন নদীৰ দুটি পাৰ(২০০২) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

ককাদেউতাৰ ঘৰজোঁৱাই (২০০২) পৰিচালক: সুমন হৰিপ্ৰিয়া Watch/Download

ইমান মৰম কিয় লাগে  (২০০২) পৰিচালক: অলক নাথ Watch/Download

জোনাকী মন (২০০২) পৰিচালক: জীৱৰাজ বৰ্মন Watch/Download

প্ৰেম আৰু প্ৰেম   (২০০২) পৰিচালক: শম্ভু গুপ্তা Watch/Download

তুমিয়ৈ মোৰ কল্পনা (২০০২) পৰিচালক: বিপুল কুমাৰ বৰুৱা Watch/Download

প্ৰিয়া অ’ প্ৰিয়া (২০০২) পৰিচালক: অঞ্জন কলিতা Watch/Download

ত্যাগ (২০০২) পৰিচালক: নাৰায়ণ শীল Watch/Download

মৰমী হ’বানে লগৰী  (২০০২) পৰিচালক: ইছা খান Watch/Download

মিঠা মিঠা লগনত  (২০০২) পৰিচালক: অচ্যুত কুমাৰ ভাগৱতী Watch/Download

পানৈ-জংকি  (২০০২) পৰিচালক: দিলীপ দলে, নাৰায়ণ শীল Watch/Download

প্ৰেম গীত (২০০২) পৰিচালক: আশিস শইকীয়া Watch/Download

প্ৰেম ভৰা চকুলো (২০০৩ ) পৰিচালক: প্ৰবীণ বৰা Watch/Download

কণিকাৰ ৰামধেনু (২০০৩ ) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

পত্নী  (২০০৩ ) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

তৰা (২০০৩ ) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

বিধাতা(২০০৩ ) পৰিচালক:  মুনিন বৰুৱা Watch/Download

হিটলিষ্ট (২০০৩ ) পৰিচালক: দীনেশ গগৈ Watch/Download

সত্যম শিৱম সুন্দৰম  (২০০৩ ) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰা Watch/Download

মা(২০০৩ ) পৰিচালক: পদ্ম কৈৰী Watch/Download

আকাশীতৰাৰ কথাৰে (২০০৩ ) পৰিচালক: মঞ্জু বৰা Watch/Download

প্ৰিয়া মিলন (২০০৩ ) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

এয়েই জোনাকবিহীন জীৱন  (২০০৩ ) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

বন্ধন (২০০৩ ) পৰিচালক: তৌফিক ৰহমান Watch/Download

ৰংবিন (২০০৩ ) পৰিচালক: গৌতম চেটাৰ্জী Watch/Download

অৰ্পণ  (২০০৩ ) পৰিচালক: কৃষ্ণ ফুকন Watch/Download

অগ্নিসাক্ষী (২০০৩ ) পৰিচালক: যদুমণি দত্ত Watch/Download

সৰু বোৱাৰী(২০০৩ ) পৰিচালক: চক্ৰধৰ ডেকা Watch/Download

হেঁপাহ (২০০৩ ) পৰিচালক: শংকৰ বৰুৱা Watch/Download

জুমন-সুমন (২০০৩ ) পৰিচালক: মহিবুল হক Watch/Download

এটি কলি দুটি পাত(২০০৩ ) পৰিচালক: নয়নমণি বৰুৱা Watch/Download

বাৰুদ (২০০৪) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

হৃদয় কঁপোৱা গান (২০০৪) পৰিচালক: জয়ন্ত নাথ Watch/Download

দীনবন্ধু (২০০৪) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

অনুৰাগ (২০০৪) পৰিচালক: বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী Watch/Download

মনত বিৰিণাৰ জুই (২০০৪) পৰিচালক: অশোক কুমাৰ বিষয়া Watch/Download

লাজ (২০০৪) পৰিচালক: মঞ্জু বৰা Watch/Download

মা তুমি অনন্যা (২০০৪) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

জুয়ে পোৰা সোণ (২০০৪) পৰিচালক: সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত Watch/Download

হৃদয় কপোঁৱা গান (২০০৪) পৰিচালক: জয়ন্ত নাথ Watch/Download

চক্ৰব্যূহ (২০০৪) পৰিচালক: প্ৰাঞ্জল শইকীয়া Watch/Download

ৰংমন  (২০০৪) পৰিচালক: অমল বৰুৱা Watch/Download

মায়া (২০০৪) পৰিচালক: ৰাজেশ ভূঞা, পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা Watch/Download

অন্তহীন যাত্ৰা (২০০৫ ) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

কদমতলে কৃষ্ণ নাচে  (২০০৫ ) পৰিচালক: সুমন হৰিপ্ৰিয়া Watch/Download

দি ছিক্সথ ডে অৱ ক্ৰিয়েচন (২০০৫ ) পৰিচালক: দীপা ভট্টচাৰ্য Watch/Download

চেনাই মোৰ ঢুলীয়া (২০০৫ ) পৰিচালক: চন্দ্ৰ মুদৈ Watch/Download

সোণৰ খাৰু নালাগে মোক ৰ (২০০৫ ) পৰিচালক: জনী বৰ্মন Watch/Download

জীৱন তৃষ্ণা  (২০০৫ ) পৰিচালক: অৰূপ মান্না Watch/Download

হিয়াৰ দাপোনত তোমাৰেই ছবি  (২০০৫ ) পৰিচালক: শিৱানন বৰুৱা Watch/Download

চুৰেণ চোৰৰ পুতেক(২০০৫ ) পৰিচালক: চন্দ্ৰ মুদৈ Watch/Download

জয়মতী (২০০৬) পৰিচালক: মঞ্জু বৰা Watch/Download

অহিৰ ভৈৰৱ (২০০৬) পৰিচালক: শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ Watch/Download

অঘৰী আত্মা  (২০০৬) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

আমি অসমীয়া(২০০৬) পৰিচালক: ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য Watch/Download

জাতিংগা ইত্যাদি(২০০৬) পৰিচালক: সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত Watch/Download

অধিনায়ক(২০০৬) পৰিচালক: যতীন বৰা Watch/Download

স্নেহবন্ধন (২০০৬) পৰিচালক: দেৱজিত অধিকাৰী Watch/Download

আইদেউ (২০০৭ ) পৰিচালক: অৰূপ মান্না Watch/Download

জোনদা ইমান গুণ্ডা (২০০৭ ) পৰিচালক: চন্দ্ৰ মুদৈ Watch/Download

নীলকণ্ঠ (২০০৭) পৰিচালক:  ৰজনী বৰ্মন Watch/Download

ধন কুবেৰৰ ধন (২০০৮) পৰিচালক: ধীৰাজ দাস কাশ্যপ Watch/Download

আজান ফকীৰ চাহেব (২০০৮) পৰিচালক: বাণী কলিতা Watch/Download

মন যায় (২০০৮) পৰিচালক: এম মণিৰাম Watch/Download

জীৱন বাটৰ লগৰী(২০০৯ ) পৰিচালক: তিম’থি দাস হান্সে Watch/Download

আই ক’ত নাই (২০০৯ ) পৰিচালক: মঞ্জু বৰা Watch/Download

ধুনীয়া তিৰোতাবোৰ (২০০৯ ) পৰিচালক: প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ডেকা Watch/Download

অ’ মোৰ মনে তৰা(২০০৯ ) পৰিচালক: হেমন্ত কলিতা Watch/Download

বসুন্ধৰা (২০১০ ) পৰিচালক: হীৰেন বৰা Watch/Download

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ(২০১০ ) পৰিচালক: সূৰ্য্য হাজৰিকা Watch/Download

অচিন চিনাকি (২০১০ ) পৰিচালক: মুন্না আহমেদ Watch/Download

ৰামধেনু (২০১১) পৰিচালক: মুনিন বৰুৱা Watch/Download

জানমণি  (২০১১) পৰিচালক: ৰাজেশ ভূঞা Watch/Download

পলে পলে উৰে মন (২০১১) পৰিচালক:  তিমথী দাস হাঞ্চে’ Watch/Download

জেতুকা পাতৰ দৰে (২০১১) পৰিচালক: যদুমণি দত্ত Watch/Download

এ উইকেণ্ড (২০১১) পৰিচালক: দিগন্ত মজুমদাৰ Watch/Download

তোমাৰ খবৰ  (২০১১) পৰিচালক: ৰাজীৱ বৰা Watch/Download

জাংফাই জোনাক (২০১২ ) পৰিচালক: সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত Watch/Download

বাঁকৰ পুতেক  (২০১২ ) পৰিচালক: চন্দ্ৰ মুদৈ Watch/Download

সমীৰণ বৰুৱা আহি আছে  (২০১২ ) পৰিচালক: প্ৰদ্যুত কুমাৰ ডেকা Watch/Download

তুলা আৰু তেজা  (২০১২ ) পৰিচালক: জোনমণি দেৱী খাউণ্ড Watch/Download

ৰিচাং (২০১২ ) পৰিচালক: মানস বৰুৱা Watch/Download

এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে (২০১২ ) পৰিচালক: বিদ্যুত কটকী Watch/Download

ৰ’দ্  (২০১২ ) পৰিচালক: গৌতম বৰুৱা Watch/Download

বান্ধোন (২০১২ ) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

বৰলাৰ ঘৰ (২০১২ ) পৰিচালক: মনি চি কাপেন Watch/Download

মী এণ্ড মাই ছিষ্টাৰ  (২০১২ ) পৰিচালক: ৰাজেশ ভূঞা Watch/Download

দুৱাৰ (২০১৩) পৰিচালক: বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী Watch/Download

লুইতক ভেটিব কোনে   (২০১৩) পৰিচালক: প্ৰবীণ বৰা Watch/Download

মনে মোৰ কইনা বিচাৰে (২০১৩) পৰিচালক:  সদানন্দ গগৈ Watch/Download

ৰণাংগন (২০১৩) পৰিচালক:  প্ৰণৱজ্যোতি ভৰালী Watch/Download

আকাশ চুবলৈ মন  (২০১৩) পৰিচালক: মানস হাজৰিকা Watch/Download

সূৰ্যাস্ত (২০১৩) পৰিচালক: প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ডেকা Watch/Download

অধ্যায় (২০১৩) পৰিচালক: অৰূপ মান্না Watch/Download

তুমি যদি কোৱা  (২০১৩) পৰিচালক: চিম্পল গগৈ Watch/Download

কৰমা কে ৰাতি (২০১৩) পৰিচালক: জয়ন্ত নাথ Watch/Download

বীৰ চিলাৰায়(২০১৩) পৰিচালক: সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ Watch/Download

মমতাজ   (২০১৩) পৰিচালক: পুলক গগৈ Watch/Download

ভাল পাব নাজানিলো   (২০১৩) পৰিচালক: ঋতুৰাজ দত্ত Watch/Download

লোকেল কুং ফু (২০১৩) পৰিচালক: কেনী বসুমতাৰী Watch/Download

দুৰ্জন (২০১৩) পৰিচালক:  মৌপ্ৰাণ শৰ্মা Watch/Download

মহাসমৰ (২০১৩) পৰিচালক: জন্ছ মহলীয়া Watch/Download

অজেয়(২০১৪) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

চিঞৰ (২০১৪) পৰিচালক: কংকণ ৰাজখোৱা Watch/Download

ৰাগ – দা ৰিদম অফ লাভ (২০১৪) পৰিচালক: ৰজনী বসুমতাৰী Watch/Download

হিয়া দিবা কাক  (২০১৪) পৰিচালক: ৰাজীৱ বৰা Watch/Download

জীয়া জুৰিৰ সুবাস (২০১৪) পৰিচালক: সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত Watch/Download

ছাঁয়া (২০১৪) পৰিচালক: ৰোহণ পাটৰ Watch/Download

বৰশী (২০১৪) পৰিচালক: প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ডেকা Watch/Download

অভদ্ৰ(২০১৪) পৰিচালক: অমন কুমাৰ Watch/Download

জিলমিল জোনাক (২০১৪) পৰিচালক:  শিবানন বৰুৱা Watch/Download

গ্ৰহণ (২০১৪) পৰিচালক: তিলক শৰ্মা Watch/Download

মহাপুৰুষ  (২০১৪) পৰিচালক: ব্ৰজেন বৰা Watch/Download

পানী (২০১৪) পৰিচালক: যদুমণি দত্ত Watch/Download

চুমা পৰশতে  (২০১৪) পৰিচালক: জোনমণি দেৱী খাউণ্ড Watch/Download

দা ফে’চ   (২০১৪) পৰিচালক: ৰাজীৱ দত্ত Watch/Download

শৃংখল  (২০১৪) পৰিচালক: প্ৰবীণ হাজৰিকা Watch/Download

ৰ’দৰ চিঠি (২০১৪) পৰিচালক: বাহাৰুল ইছলাম Watch/Download

টি আৰ পি আৰু   (২০১৪) পৰিচালক: মৃদুল গুপ্তা Watch/Download

অদম্য (২০১৪) পৰিচালক: ববী শৰ্মা বৰুৱা Watch/Download

অহেতুক(২০১৫) পৰিচালক: বাণী দাস Watch/Download

আৰোহী(২০১৫) পৰিচালক: অৰূপ মান্না Watch/Download

অনুৰাধা (২০১৫) পৰিচালক: ৰাকেশ শৰ্মা Watch/Download

লাভ ইন বেংকক (২০১৫) পৰিচালক: অসীম বৈশ্য Watch/Download

দূৰদৰ্শন এটি যন্ত্ৰ (২০১৬) পৰিচালক: ৰাজেশ ভূঞা Watch/Download

কথানদী(২০১৬) পৰিচালক: ভাস্কৰ হাজৰিকা Watch/Download

সাত নম্বৰৰ সন্ধানত  (২০১৬) পৰিচালক: আব্দুল মজিদ Watch/Download

দিকচৌ বনত পলাশ (২০১৬) পৰিচালক: সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত Watch/Download

গানে কি আনে (২০১৬) পৰিচালক: ৰাজেশ যশপাল Watch/Download

হৰি ওঁম (২০১৬) পৰিচালক: অৰূপ জ্যোতি ৰাভা Watch/Download

পাগলী  (২০১৬) পৰিচালক: ৰূপজ্যোতি বৰা Watch/Download

বহ্নিমান (২০১৬) পৰিচালক: বিশ্বজিৎ বৰা Watch/Download

হান্দুক (মৰাণ)(২০১৬) পৰিচালক: জয়ছেং জয় দহোতীয়া Watch/Download

কোঁৱৰপুৰৰ কোঁৱৰ(২০১৭ ) পৰিচালক: ৰাজেশ ভূঞা Watch/Download

দূৰ (২০১৭ ) পৰিচালক: কঙ্কণ ৰাজখোৱা Watch/Download

ছাকিৰা আহিব বকুলতলৰ বিহুলৈ(২০১৭ ) পৰিচালক:   হিমাংশু প্ৰসাদ দাস Watch/Download

বিউটিফুল লাইভ্জ (২০১৭ ) পৰিচালক:  কঙ্কণ ডেকা Watch/Download

মৃগনাভি (২০১৭ ) পৰিচালক: হেমেন দাস Watch/Download

ৰাফ এণ্ড টাফ (২০১৭ ) পৰিচালক: মণি সিনহা Watch/Download

অথেলো(২০১৭ ) পৰিচালক: হেমন্ত কুমাৰ দাস Watch/Download

লোকেল কুং ফু ২ (২০১৭ ) পৰিচালক: কেনী বসুমতাৰী Watch/Download

অন্তৰীণ (২০১৭ ) পৰিচালক: মঞ্জুল বৰুৱা Watch/Download

ছয়গাঁৱৰ চম্পা  (২০১৭ ) পৰিচালক: চন্দ্ৰ মুদৈ Watch/Download

চাকনৈয়া  (২০১৭ ) পৰিচালক: নৱ কুমাৰ নাথ Watch/Download

শেষ অঙ্গীকাৰ (২০১৭ ) পৰিচালক: প্ৰণয় ফুকন Watch/Download

দূৰণিৰ নিৰলা পঁজা (২০১৭ ) পৰিচালক: ধ্ৰুৱ জে বৰদলৈ Watch/Download

অজানিতে   (২০১৭ ) পৰিচালক: ডিম্বেশ্বৰ গগৈ Watch/Download

মিছন চাইনা (২০১৭ ) পৰিচালক: জুবিন গাৰ্গ Watch/Download

তুমি আহিবানে(২০১৭ ) পৰিচালক: প্ৰেৰণা বৰবৰুৱা Watch/Download

ক্ষোভ (২০১৭ ) পৰিচালক:  হীৰেণ বৰা Watch/Download

এই মাটিতে  (২০১৭ ) পৰিচালক: সীতানাথ লহকৰ Watch/Download

মাজ ৰাতি কেতেকী (২০১৭ ) পৰিচালক: সান্তনা বৰদলৈ Watch/Download

দা কিউৰিঅ’ছিটি শ্বপ  (২০১৭ ) পৰিচালক: শঙ্কৰ বৰুৱা Watch/Download

প্ৰিয়াৰ প্ৰিয় (২০১৭ ) পৰিচালক:  মুনিন বৰুৱা Watch/Download

সোণাৰ বৰণ পাখি (২০১৭ ) পৰিচালক:  ববী শৰ্মা বৰুৱা Watch/Download

ৰাম ভদকা হুইস্কী  (২০১৭ ) পৰিচালক: প্ৰশান্ত শইকীয়া Watch/Download

খলনায়িকা (২০১৭ ) পৰিচালক: হেমন্ত নীলিম দাস Watch/Download

ঈশ্বু  (২০১৭ ) পৰিচালক: উৎপল বৰপূজাৰী Watch/Download

সঁচা প্ৰেম (২০১৮) পৰিচালক: প্ৰমোদ এচ Watch/Download

শৈশৱতে ধেমালীতে(২০১৮) পৰিচালক: বিদ্যুৎ কটকী Watch/Download

কেলেণ্ডাৰ  (২০১৮) পৰিচালক: হিমজ্যোতি তালুকদাৰ Watch/Download

ঢৌ (২০১৮) পৰিচালক: লক্ষ্মীনন্দন পেগু, প্ৰবীণ বসুমতাৰী Watch/Download

ৰক্তবীজ(২০১৮) পৰিচালক: বিশ্বজিৎ বৰা Watch/Download

তাণ্ডৱ অৱ পাণ্ডৱ(২০১৮) পৰিচালক:  প্ৰিয়ম নিৰ্মল Watch/Download

ক্ৰোধ  (২০১৮) পৰিচালক: মনোজ বৈশ্য Watch/Download

তোৰ মোৰ ফকতীয়া লাভ ষ্টোৰী (২০১৮) পৰিচালক: ই্ন্দ্ৰজিৎ কাকতি Watch/Download

ধম ধমা ধম  (২০১৮) পৰিচালক: মণি সিনহা Watch/Download

লীলাৰ পৰা লেইলালৈ (২০১৮) পৰিচালক: সদানন্দ গগৈ Watch/Download

বেড বয়জ (২০১৮) পৰিচালক: চাইফুল ইচলাম Watch/Download

তুমি মোক ফাকি দিলা (২০১৮) পৰিচালক: হাদিফ আহমেদ Watch/Download

ভিলেজ ৰকষ্টাৰছ্ (২০১৮) পৰিচালক: ৰীমা দাস Watch/Download

দ্য আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড   (২০১৮) পৰিচালক: ৰাজেশ যশপাল Watch/Download

ৰাজা ৰিটাৰ্ণচ্   (২০১৮) পৰিচালক: কিশোৰ দাস Watch/Download

ভগা খিৰিকী (২০১৮) পৰিচালক: জাহ্নু বৰুৱা Watch/Download

আহি আছে (২০১৮) পৰিচালক: নিপন ঢলুৱা Watch/Download

চাচপেণ্ডেড ইন্সপেক্টৰ বড়ো(২০১৮) পৰিচালক: কেনী বসুমতাৰী Watch/Download

ভাওৰীয়া (২০১৯ ) পৰিচালক: বিশ্বজিৎ কলিতা Watch/Download

ককাইদেউ বিন্দাছ (২০১৯ ) পৰিচালক: ধ্ৰুৱ জে বৰদলৈ Watch/Download

ৰঙীন  (২০১৯ ) পৰিচালক: শঙ্কৰ বৰুৱা Watch/Download

কানীন (২০১৯ ) পৰিচালক: মঞ্জুল বৰুৱা Watch/Download

সীমা- দ্য আনট’ল্ড ষ্ট’ৰী (২০১৯ ) পৰিচালক:  হীৰেণ নাথ Watch/Download

বৰনদী ভটিয়ায় (২০১৯ ) পৰিচালক: অনুপম কৌশিক বৰা Watch/Download

কাঞ্চনজংঘা (২০১৯ ) পৰিচালক:  জুবিন গাৰ্গ Watch/Download

বুলবুল কেন্ ছিং (২০১৯ ) পৰিচালক:  ৰীমা দাস Watch/Download

ৰত্নাকৰ (২০১৯ ) পৰিচালক: যতীন বৰা Watch/Download

ৰ’দ হৈ আহা তুমি (২০১৯ ) পৰিচালক: তপন বৰদলৈ Watch/Download

অস্তিত্ব (২০১৯ ) পৰিচালক: মিৰ্জা আৰিফ হাজৰিকা Watch/Download

ইপাৰ সিপাৰ (২০১৯ ) পৰিচালক: প্ৰণৱজ্যোতি ভৰালী Watch/Download

আমিষ (২০১৯ ) পৰিচালক: ভাস্কৰ হাজৰিকা Watch/Download

প্ৰতিঘাট (২০১৯ ) পৰিচালক: অচিন্ত শঙ্কৰ Watch/Download

গৰু (২০২০) পৰিচালক: হিমাংশু প্ৰসাদ দাস Watch/Download

লাইফ ইন এ পাপেত (২০২১) পৰিচালক: ৰাজেন দাস Watch/Download

একলব্য (২০২২) পৰিচালক: আলফ্ৰেড হক Watch/Download

গংগা – এখনি বোৱতী নদী (২০২২) পৰিচালক: মনি সিনহা Watch/Download

ৰাইনো এক্সপ্ৰেছ (২০২২) পৰিচালক: মণি সিনহা Watch/Download

লোকেল উৎপাত (২০২২) পৰিচালক: কেনী বসুমতাৰী Watch/Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *