assamese wishes

2 Results

100+ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা, শুভ কামনা Status Caption || Assamese Happy New Year Wishes Status

Assamese Happy New Year Wishes Status || নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা, শুভ কামনা Caption চাওঁতে চাওঁতে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি পুনৰবাৰ এটা বৰ্ষ […]

50+ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা || Happy Birthday wishes in Assamese

আমি সকলোৱে প্ৰায় প্ৰতিটো দিনাই আমাৰ আপোন বন্ধু বান্ধৱী, মা দেউতা, বা, ভাইটী, ভন্টি, দাদা আদি বিভিন্ন সম্বন্ধীয় ব্যক্তিক জন্মদিনৰ […]